Zaječar, Kosančićev venac br. 16  tel. 019 432 333

poèetak
Početak
Doktor
Ordinacija
Procedure
Oprema
Cenovnik
Kontakt
Saveti

Cenovnik usluga za 2019. godinu


U S L U G E

Cena u dinarima

1. SUBSPEC KARDIOLOŠKI PREGLED 5 000.00
2. ULTRAZVUK SRCA -
KOLOR DOPPLER, PW, CW  srca
6 000.00
3. Kolor Doppler DUPLEX  SKEN ARTERIJA i  VENA VRATA 5 000.00
4. Kolor Doppler DUPLEX  SKEN ARTERIJA i VENA NOGU 6 000.00
5. Kolor Doppler DUPLEX  SKEN ARTERIJA i VENA RUKU 5 000.00
6. ULTRAZVUK- EHOSONOGAFIJA abdomena i bubrega 4 000.00
7. Kontrolni specijalistički pregled u okviru tri meseca 4 000.00
8. Kardiološki pregled sa ehokardiografijom  popust 8 000.00
9. KOLOR DOPPLER DOJKI i SMALL PARTS (testisi, limfni cvor, štitasta zljezda) 4 000.00
10. HOLTER PRITISKA 4 000.00
11. HOLTER EKG 5 000.00
12. ERGO  EHO STRESS TEST 10 000.00
13. STRESS DIPIRIDAMOL EHO TEST 12 000.00
14. STRESS DOBUTAMIN EHO TEST 12 000.00
15. FIBERGASTRODUODENOSKOPIJA 9 500.00
16. KOLONOSKOPIJA 11 500.00
17.

Davanje i.m injekcije bez cene ampule

700.00
18. Davanje i.v injekcije bez cene ampule 900.00
19. Davanje infuzije bez cene ampule, inf. Boce 1 800.00
20. SPECIJALISTIČKI klinički PREGLEDI 4 000.00
21. DIPPY EHO STRESS + CFR + STREJN 15 000.00
22. EKG monitoring + inf antiaritmika 3 200.00
23. Elektrokonverzija aritmija sa i.v. anestezijom 6 000.00
24. Konsultacija bez pregleda sa medicinskom dokumentacijom 2 500.00
25. GLIKEMIJA 200.00
26. LIPIDNI STATUS 1 000.00
27. MINIMALNEA "suve" laborat. analize 1 000.00
28. STANDARDNE "suve" LABORATORIJSKE ANALIZE 2 700.00
29. KOMPLETNE LABORATORIJSKE ANALIZE 4 700.00
30. KKS 700.00
31. klinički pregled + eho 30% popust 5 600.00
32. klinički pregled + eho 50% popust 4 000.00
33. klinički pregled 30% popust 3 500.00
34. klinički pregled 50% popust 2 500.00
35. EKG 500.00
36. ergo test 30% popust 7 000.00
37. ergo test 50% popust 5 000.00
38. dobutamin stres test 30% popust 8 400.00
39. dobutamin stres test 50% popust 6 000.00
40. EKG holter 30% popust 3 500.00
41. EKG holter 50% popust 2 500.00
42. holter pritiska 30% popust 2 800.00
43. holter pritiska 50% popust 2 000.00
44. test na helico bacter 1 000.00
45. test na okultno krvarenje 1 000.00
46. TRANSEZOFAGIJALNI EHO 12 000.00
47. Troponin T U plazmi 3 000.00
48. pro BNP u plazmi 4 000.00
49. Kaliemija 200.00
50. PT, INR 900.00
51. ABI index članka nadlaktice 1 500.00
52. Kardiološki pregled + ehokardiografija 10% 7 200.00
53. STREJN EHOKARDIOGRAFIJA 9 000.00
54. Holter EKG-a 10% 4 500.00
55. Ergo test 10% 9 000.00
56. AMKP 10% 3 600.00
57. Kontrolni specijalistički pregled 10% 4 500.00
58. EHO ABDOMENA 10% 3 600.00
59. DOPPLER A I VRATA 10% 4 500.00
60. STANDARDNA LABORATORIJA 10% 3 690.00
61. HBA1C 10% 900.00
62. OGTT 10% 625.00
63. HITNI KLINIČKI SPECIJALISTIČKI PREGLED 7 500.00
64. HITNI KARDIOLOŠKI PREGLED SA EHOM SRCA 12 000.00
65. D DIMER 1 800.00
66. 4D EHOKARDIOGRAFIJA 9 000.00

 

Vrati se na početak

URL: http://www.drbastac.co.rs
E-mail: Privatna internistička ordinacija "dr Bastać" (dbastac.ordinacija@gmail.com)
Webmaster: baske
©2005 Copyright dr Bastać. Sva prava zadržana.
Revised -- 20. februar 2009.