Zaječar, Kosančićev venac br. 16  tel. 019 432 333

poèetak
Početak
Doktor
Ordinacija
Procedure
Oprema
Cenovnik
Kontakt
Saveti

Vesti

 

CENOVNIK ZA 2022. godinu (u RSD)
VAŽI OD 14. FEBRUARA 2022.god


U S L U G E

RSD

1. SUBSPECIJALISTIČKI  KARDIOLOŠKI PREGLED SA EKG-om 6 000
2. ULTRAZVUK SRCA (Ehokardiografija KOLOR DOPPLER, PW, CW) 7 000
3.

SUBSPECIJALISTIČKI  KARDIOLOŠKI PREGLED sa EKG-om i ULTRAZVUKOM SRCA (Ehokardiografija kolor doppler, PW,CW)
POPUST
- "KARDIOLOŠKI KOMPLET"

10 000
4. KONTROLNI SUBSPECIJALISTIČKI KARDIOLOŠKI PREGLED sa EKG-om u okviru tri meseca - POPUST 5 000
5. KONTROLNI SUBSPECIJALISTIČKI KARDIOLOŠKI  PREGLED sa  EKG-om i ULTRAZVUKOM SRCA (ehokardiografijom) u okviru 3 meseca -  POPUST 8 000
6. KONSULTACIJA SA MEDICINSKOM DOKUMENTACIJOM 3 000
7.

PREGLED SPECIJALIZANTA INTERNE MEDICINE SA EKG-om
(DR A. RAŠČANIN)

2 500
8.

PREGLED SPECIJALIZANTA INTERNE MEDICINE SA EKG-om
(DR A. RAŠČANIN
) I ULTRAZVUKOM SRCA

4 500
9. PREGLEDI  DRUGIH SPECIJALISTA I SUBSPECIJALISTA KONSULTANATA 4 000
10. STREJN-strain imaging (deformation imaging) EHOKARDIOGRAFIJA 10 000
11. 3D-4D EHOKARDIOGRAFIJA - četvrodimenzionalni ultrazvuk srca 12 000
12. HITNI KARDIOLOŠKI PREGLED SA EKG-om 9 000
13. HITNI KARDIOLOŠKI PREGLED SA EKG-om I ULTRAZVUKOM SRCA 15 000
14. TRANSEZOFAGIJALNI EHO 12 000
15. ULTRAZVUK KAROTIDA - Kolor Doppler duplex sken arterija i vena vrata 5 000
16.

ULTRAZVUK VENA I ARTERIJA NOGU (kolor doppler duplex sken arterija i vena nogu)

6 000
17. ULTRAZVUK ARTERIJA I VENA RUKU (Kolor Doppler DUPLEX  SKEN ARETERIJA I VENA RUKU) I ART SUBKLAVIJA 5 000
18. ABI index članka - nadlaktice 1 500
19. ULTRAZVUK - EHOSONOGRAFIJA ABDOMENA I BUBREGA 4 000
20. ULTRAZVUK - EHOSONOGRAFIJA PROSTATE, MOKRAĆNE BEŠIKE I BUBREGA (UROTRAKTA) 4 000
21. ULTRAZVUK - EHOSONOGRAFIJA DOJKI 4 000
22. ULTRAZVUK - EHOSONOGRAFIJA ŠTITNE ŽLEZDE 3 000
23. ULTRAZVUK - EHOSONOGRAFIJA MALIH ORGANA I MEKIH TKIVA (TESTISI, LIMFNI ČVOROVI, MEKA TKIVA ) 3 000
24. HOLTER KRVNOG PRITISKA - AMBULATORNO 24 h MERENJE KRVNOG PRITISKA - AMKP 4 000
25. HOLTER EKG - 24h snimanje EKG-kontinuirani ambulatorni EKG monitoring 5 000
26. ERGO EHO STRESS TEST 10 000
27. STRESS DIPIRIDAMOL EHO TEST + koronarna rez (CFR) 14 000
28. STRESS DOBUTAMIN EHO TEST + STRAIN 14 000
29. FIBERGASTRODUODENOSKOPIJA 10 000
30. KOLONOSKOPIJA 14 000
31. Davanje intramuskularne injekcije i.m. (bez cene ampule) 800
32. Davanje intravenske i.v injekcije (bez cene ampule) 1 000
33. Davanje intravenske infuzije (bez cene ampula) 2 400
34. EKG monitoring + intravenska infuzija antiaritmika 3 600
35. Elektrokonverzija aritmija sa i.v. anestezijom 10 000
36. Pleuralna /abdominalna dijagnostčka punkcija 4 000
37. Klinički pregled + eho 30% popust 7 000
38. Klinički pregled + eho 50% popust 5 000
39. Klinički pregled  30 % popust 4 200
40. Klinički pregled  50 % popust 3 000
41. Elektrokardiogram - EKG 600
42. Ergo test 30% popust 7 000
43. Ergo test 50% popust 5 000
44. Stress dipiridamol eho test + koronarna rez (CFR) 30% 9 800
45. Stress dipiridamol eho test + koronarna rez (CFR) 50% 7 000
46. Dobutamin stres test 30% popust 9 800
47. Dobutamin stres test 50% popust 7 000
48. EKG holter 30% popust 3 500
49. EKG holter 50% popust 2 500
50. Očitavanje holtera 2 000
51. Anoskopija 5 000
52. Podvezivanje hemoroida 3 000
53. Biopsija 2 000
54. Histopatološki nalaz 5 000

01.02.2022. u Zaječaru                 Direktor i vlasnik ordinacije                                                     Prim Dr Sci Dušan Bastać 


 

Vrati se na početak

URL: http://www.drbastac.co.rs
E-mail: Privatna internistička ordinacija "dr Bastać" (dbastac.ordinacija@gmail.com)
Webmaster: baske
©2005 Copyright dr Bastać. Sva prava zadržana.
Revised -- 20. februar 2009.