Zaječar, Kosančićev venac br.16,  tel. 019 432 333

poèetak
Početak
Doktor
Ordinacija
Procedure
Oprema
Cenovnik
Kontakt
Saveti

Vesti

Savremena medicinska oprema 


Kolor dopler ultrazvučni aparat

          Kolor Doppler Ehosonografski aparat marke "Toshiba 270 SSA" je moderno koncipiran ehosonografski aparat, sa visokorezolutivnim ekranom, i soft touch komandama. Aparat ima veliki broj dijagnostičkih mogućnosti jer sadrži 4 sonde koje imaju sva četiri načina prikaza telesnih organa i struktura:
Jednodimenziona M-mod tehnika
Dvodimenziona, B-mod tehnika
Tenika pulsnog (PW) doplera
Kolor Doppler
Kontinuirani Doppler (samo kardiološke sonde)
Sonde:
Kardiološka sektorska fazna elektronska (phase array) od 2,5 MHz
Univerzalna sektorska fazna elektronska (phase array) od 3,75 MHz
Abdominalno – ginekološka konveksna sonda od 3.75 MHz
Vaskularna i sonda za male organe (dojka, tireoidea, testis) od 7,5 MHz
 

Kolor dopler ultrazvučni aparat

 

EKG i spirometar

          Moderan Elektrokardiografski aparat sa montorom marke "Shiller" prati 10 EKG kanala kompletnim softverom za analizu intervala i  EKG talasa i štampa elektrokardiogram u 2 x 6 kanala.
          Spirometrija daje sve parametre respiratorne funkcije uključujući FEV1, PEF i sl.

Holter EKG i Holter pritiska

          HOLTER EKG - 24 časovni elektrokardiografski ambulatorni monitoring marke "DMSA Amerika"
Holter EKG je elektronski portabl aparat koji je kaišem pričvršćen oko pojasa pacijenta i beleži rad srca svih 24 časa pri svim aktivnostima. Aparat je kablovima povezan sa samolepljivim elektrodama koje su aplikovane na kožu grudnog koša pacijenta (lepi se 7 elektroda). Postoji dugme marker za tegobe kada pacijent oseti bilo koju nelagodnost.
Aparat registruje 3 kanala EKG-a koja se izaberu, najčešće to budu V1, V3 i V5. Zapis EKG-a se preko flesh memorijske kartice prebacuje na hard disk kompjutera i tada se analizairaju sledeće funkcije: srednja srčana frekvenca, depresija ST segmenta, poremećaji srčanog ritma, pauza, QT interval i varijabilnost srčane frekvence kao nezvisan prognostički marker u infarktu miokarda.

 

 

          HOLTER PRITISKA - 24-časovni ambulatorni monitoring areterijskog krvnog pritiska.
Holter pritiska je takodje elektronski digitalni portabl aparat, američke marke "OSCAR" koji se na kaišu nosi oko pojasa a manžetna za merenje pritiska se stavlja na nadlakticu. On se programira da svakih 10 minuta meri krvni arterijski pritisak i puls. Dobijene vrednosti se kompjuterski analiziraju i daje se grafički prikaz pritiska i pulsa na oko 100 merenja, sa srednjim pritiskom i analizom dnevno - noćnih varijacija.
 

Defibrilator

                    OPREMA ZA TERAPIJSKE PROCEDURE
          Osim standardne opreme za inramuskulane i intravenske injekcije i intravenske infuzije uz EKG monitoring, postoji oprema za abdominalne, pleuralne i perikardne punkcije pod kontrolom ultrazvuka. Takođe postoji mogućnost lečenja putem dnevne bolnice kod aritmija, hipertenzivnih kriza, srčane dekompenzacije i pripremljene elektrokonverzije aritmija putem sinhronog DC šoka i stanja koja ne zahtevaju hitnu hospitalizaciju u koronarnoj jedinici.
Takodje postoji celokupna oprema za reanimaciji uklučujući:
1. Laringoskop i ambu set
2. Aparat za davanje kiseonika
3. Ukupno 3 defibrilatora (stacionarni marke "Hellige", "HELLIGE" portabl bez monitora, "MEDTHRONIC" portable sa EKG monitorom i pisačem).

Ergobicikl

          ERGOMETRIJSKI BICIKL MARKE "KETTLER" je standardni ergobicikl sa elektromagnetnim mehanizmom fizičkog opterećenja od 25W do 400W, i moguće ga je povezati sa kompjuterom. Na displeju bicikla se vidi opterećenje u vatima, broj obrtaja u minuti, brzina u km/sat i pređena distanca. Pacijent u sedećem položaju (sedlo se podešava u odnosu na telesnu visinu) okreće pedale brzinom od 60/min a na grudima su postavljene electrode, i prati se dvanaestokanalni EKG na monitoru marke "Shiller".

"Suva" laboratorija

          LABORATORIJSKI APARATI
"ROCH Reflotron" koji radi 17 biohemijskih analiza – suva laboratorija
"Coagulochek" radi protrombinsko vreme i INR.
"CARDIAC READER" radi enzimo-imuno-esej metodom troponin T, D-dimer i mioglobin.


URL: http://www.drbastac.co.rs
E-mail: Privatna internistička ordinacija "dr Bastać" (dbastac.ordinacija@gmail.com)
Webmaster: baske
©2005 Copyright dr Bastać;. Sva prava zadržana.
Revised -- 20. februar  2009.